Polityka prywatnosci


1) Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Moonset Marta Matuszewska, czyli blogerka i astrolożka znana jako Maria Moonset.

2) Z Administratorem możesz skontaktować się z pisząc na adres: astrologiapelni@gmail.com

3)Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z odpowiadaniem na wiadomości i komentarze, wysyłaniem newslettera i realizacji zamówień lub rezerwacji miejsca w wydarzeniach. 

4) Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

6) Usługodawcą wykonującym czynności związane z wysyłaniem newslettera (dane w zakresie adres e-mail) jest GetResponse Sp. z o.o.Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, Polska . Usługodawca gwarantuje przetwarzanie zgodne ze standardami wprowadzonymi przez Ogólne rozporządzenie o danych osobowych. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

7) Dane przechowywane będą do czasu rezygnacji z newslettera.

8) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (link do wypisania się z listy mailingowej jest dołączany do każdego newslettera).

9) Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz