Polityka prywatnosci

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Marta Matuszewska, blogerka znana jako Maria Moonset
  2. Z Administratorem możesz skontaktować się z pisząc na adres: astrologiapelni@gmail.com
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z odpowiadaniem na wiadomości i komentarze, wysyłaniem newslettera i realizacji zamówień lub rezerwacji w wydarzeniach
  4. Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
  6. Usługodawcą wykonującym czynności związane z wysyłaniem newslettera (dane w zakresie adres e-mail) jest The Rocket Science Group LLC d/b/a, marka MailChimp, z siedzibą w 1526 DeKalb Ave NE, Atlanta, GA 30307, Stany Zjednoczone. Usługodawca gwarantuje przetwarzanie zgodne ze standardami wprowadzonymi przez Ogólne rozporządzenie o danych osobowych. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
  7. Dane przechowywane będą do czasu rezygnacji z newslettera;
  8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (link do wypisania się z listy mailingowej jest dołączany do każdego newslettera);
  9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zobacz także

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...